For an english version please scroll down

Jag delar mitt måleri mellan hav och skärgård, mellan avskavda ytor och slitna fasader

De sandiga, vindpinade stränderna längs norra Själland lade tidigt grunden för mitt måleri. Allt oftare låter jag dock numer mina penseldrag svepa över duken för att även inleda ett intimt förhållande till den svenska ytterskärgården men också till den Jämtländska fjällvärlden. Jag finner ofta ett nära samband mellan berg och hav där det ständigt skiftande ljuset, de magiska nyanserna och det dramatiska landskapet skänker mig evig källa till inspiration.

Väggmålningar och murar, en övergiven husfasad, en gammal port, avskavda ytor eller en rostig plåt fascinerar och inspirerar när jag målar. Någon har en gång haft förväntningar och drömmar. Ytorna talar.

Med palettkniven skapar och skrapar jag fram lager i målningen. Tvingar underliggande färger träda fram och födas på nytt. Mina motiv bjuder in till en dialog där dåtid och nutid blandas.

Jag använder mig av konstnärliga uttryck som färg, struktur, ljus och form för att fånga andemeningen och kraften i en upplevelse. Att upptäcka det vackra i en avskavd, rostig och flagnad yta.

Det är genom kraften i en färg som en känsla utlöses och låter betraktaren färdas genom tid och rum för att slutligen komma i kontakt med min tolkning av motivets kärna.

Sten Retlev • sten@retlev.se • tel: 070-531 95 15


I divide my painting between mountains, archipelago and the sea. I find light, waves, worn facades, old stonewalls and rusty, corroded metal surfaces as inspiration to experiment with different brush and palette techniques.

The sandy, windswept beaches along the north coast of Zealand in Denmark laid the early foundation for my painting. Today I let my brush strokes sweep across the canvas to capture an intimate connection with the islands in the Swedish archipelago and the North country mountains where the ever-shifting light, magical hues and dramatic landscapes are an eternal source of inspiration. 

An abandoned house, old walls and murals, an old entrance door, corroded and rusty metal also fascinate and inspire when I paint as they reflect dreams of an earlier life and expectations; the surfaces talk to me. 

With the palette knife I create, scrape and force underlying colors to surface and be re-born. My motives invite dialogue where past and present are mixed. 

 I use artistic expressions to capture the spirit and power of an experience; I invite the viewer to discover the beauty of a rusted and flaking surface and travel through time and space to get in touch with my interpretation of the subject’s core. 

Sten Retlev • sten@retlev.se • tel: 070-531 95 15